Skip to content

Psychomotorische therapie voor volwassenen

Het kan moeilijk zijn de beslissing te maken om in therapie te gaan. Praktische bezwaren, angst en schaamte, het idee dat er toch niets zal helpen kunnen de stap naar de hulpverlening lang tegenhouden. Tegelijkertijd kunnen verschillende klachten het leven zodanig beïnvloeden dat de gewone, dagelijkse dingen moeilijk op te brengen zijn.

Voor volwassen

Het kan moeilijk zijn de beslissing te maken om in therapie te gaan. Praktische bezwaren, angst en schaamte, het idee dat er toch niets zal helpen kunnen de stap naar de hulpverlening lang tegenhouden.

Klachten

De klachten die hier op een rijtje staan, zijn redenen om specifiek te denken aan psychomotorische therapie, omdat het lichaam en de lichaamservaring direct aan de klachten verbonden zijn. Het ligt als het ware voor de hand.

Indien een probleem anders is kan besproken worden of psychomotorische therapie dan wel of niet een passende optie is.

Voor volwassen
  • Zich voortdurend moe, gespannen en overprikkeld voelen en niet meer tot rust kunnen komen.
  • Lichamelijke klachten hebben waarvoor geen medische oorzaak is gevonden en die belemmeren in het functioneren.
  • Negatief zelfbeeld hebben.
  • Last hebben van impulsdoorbraken, controleverlies bij te hoge spanning.
  • Last hebben van angsten, hyper arousal en vervlakking door traumatische ervaringen.
  • Negatieve denk patronen hebben en dit niet  kunnen doorbreken.
  • Teveel in het hoofd zitten (rationaliseren) en te weinig kunnen ontspannen en loslaten.
  • Zich in sociale situaties angstig en onzeker voelen.
  • Het moeilijk vinden om fysieke en/of emotionele grenzen naar anderen aan te geven.
  • Geen intiem contact kunnen hebben met eigen partner.