Skip to content

Over PMT

ORANJE beeldmerk

Kom, laten we spelen, verruimen, gooien, verstillen, springen, opgeven, focussen, tillen, meppen, toelaten…
Kom, je moet er iets voor doen.

Kom, laten we spelen, verruimen, gooien, verstillen, springen, opgeven, focussen, tillen, meppen, toelaten…
Kom, je moet er iets voor doen.

Lichaam en bewegen

‘Lichaam en bewegen’ verwijst naar het specifieke uitgangspunt van de psychomotorische therapie: psychische problemen hebben altijd een verbinding met lichamelijke elementen zoals lichaamstaal, lichaamsgevoel en bewegingsgedrag. 

Focus op lichaam en bewegingsgedrag helpt de cliënt stil te gaan staan bij zijn gevoelens en gedachten al dan niet in de context van een sociale – relationele situatie.

wijzende vinger

In het onderstaande overzicht staan enkele voorbeelden van werkvormen die:

  • Het voelen van het lichaam en het uiten van emoties mogelijk maken, zoals ontspannings, inspannings,adem, balans, kracht en expressie oefeningen.
  • Het beleven van het lichaam duidelijk maken en beïnvloeden, met accent op lichaamsbeeld en het lichamelijke verschijningsvorm zoals spiegelen en lichaamstekeningen.
  • De relatie tussen ouder en kind verduidelijken en ondersteunen, zoals bewegingspelen vanuit Sherborne, stoeivormen, bouw opdrachten, probleemoplossende spellen.
  • Inzicht bieden in het ontstaan van relaties en contact stijlen, bv werk met symbolen, sociogrammen, uitbeelden van relaties in houding en gebaar.
  • Het handelen in interacties verduidelijken en ruimte bieden voor alternatief gedrag, zoals duels, samenwerkingsvormen, rollenspellen en ‘grens’ spellen.
  • Gedachten en overtuigingen tot uiting brengen en mogelijkheid tot alternatieven bieden.
  • Controle over impulsen vergroten, zoals allerlei varianten op stop-adem-denk-doe spellen.

    Zie voor meer informatie www.pmtinfosite.com