Skip to content

Het bos voor rust en beweging

Het bos voor rust en beweging

GEEL beeldmerk

Beleid PMT praktijk

De praktijkvoering is gebaseerd op enkele uitgangspunten en richtlijnen om uw behandeling of die van uw kind goed te waarborgen. Lees deze informatie door zodat u hiervan op de hoogte bent voordat u de aanmelding gedaan heeft.

Privacyverklaring

De Praktijk voor Psychomotorische therapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. In de praktijk worden PMT behandelingen aan kinderen en volwassenen aangeboden. Deze tekst is gericht aan volwassenen. Wanneer van toepassing zijn expliciet aanvullingen geschreven voor ouders wiens kind in behandeling is. Lees hier de rest van de privacyverklaring.

Klachtenregeling voor volwassenen

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. De praktijk voor Psychomotorische Therapie t.n.v. Marga Hoeksema is geregistreerd bij het NIBIG (Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) en is tevens geregistreerd voor de Wkkgz. Lees hier de klachtenregeling.

Meldcode

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Tevens heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties in volgorde van het 5 stappen protocol van de meldcode opgesteld door het RIVM: https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/

Behandelovereenkomst

Indien u kiest voor behandeling in de PMT praktijk dan dient u de overeenkomst ondertekend met daarbij een copy van uw identiteitsbewijs aan te leveren aan de therapeut. Dit kan via de beveiligde mail Client login of door het betreffende bestand te printen en ingevuld af te geven bij het intakegesprek.

Praktijk voor PMT

Marga Hoeksema
06 – 23 9697 06
hoeksema@praktijkpmt.nl

Praktijk voor Psychomotorische Therapie, gevestigd in
Zilverschoon 118c
7322 GK Apeldoorn

of neem contact op via het contactformulier

Contact opnemen