Skip to content

Voor verwijzers

In beweging komen, zijn en blijven is in de PMT sessies zowel letterlijk als figuurlijk aan de orde. Evenals bij als stil staan, voelen en bezinnen zijn zichtbaar gedrag en ‘intern’ gedrag wat dit betreft aanknopingspunten voor het therapie proces.

GEEL beeldmerk

Buiten en binnen ruimte om
aan het werk te gaan.

Buiten en binnen ruimte om
aan het werk te gaan.

Indicaties en
contra indicaties

Verwijzingen voor PMT zijn passend wanneer de klachten en symptomen voorliggend gerelateerd zijn aan lichaamsgevoel, emotieregulatie en aanpakgedrag. Lees ook ‘voor volwassenen’. 

Wanneer er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsstoornissen en/of LVG zal u doorverwezen worden naar collega’s, omdat binnen deze kleine praktijk het aanbod niet toereikend zal zijn.

ruimte

Vergoeding

Voor kinderen en jeugd geldt het volgende: er zijn veel mogelijkheden tot samenwerken met collega psychologen bij complexere problematiek waar ook systemische factoren een rol spelen. Zie hieronder met welke praktijken deze samenwerking het meest intensief is. Tevens is het bij enkelvoudige problematiek mogelijk direct te verwijzen en komt het traject alleen op naam van de PMT praktijk.

Behandelingen voor volwassenen kunnen (deels) vergoed worden via de volgende routes:

  • Aanvullende verzekering alternatieve geneeswijze-PMT
  • Onderdeel van een reintegratie traject of letselschade.
  • Samenwerking met behandelend psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Wachttijd

Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke wachttijd. Zodra dit niet meer haalbaar is zal er een melding komen op de website en zijn aanmeldingen niet meer mogelijk.

Klik hier voor meer informatie over wachttijden.

Samenwerkingsverbanden

Afbeelding4
Afbeelding3
Afbeelding2.pg